خرید جم دوبل فری فایر 

دقت کنید که الماس های دوبل فقط یکبار برای هر آیدی فعال میشه . پس اگر شما یکبار از جم های دوبل برای آیدی اکانت خود خریداری کرده باشید برای دفعات بعدی دوبلی دریافت نخواهید کرد بهتر است پک های بزرگتر خریداری کنید 

خرید 100+100 جم فری فایر
خرید جم دوبل فری فایر

خرید 100+100 جم فری فایر

51,000 تومان

10 امتیاز

خرید 210+210 جم فری فایر
خرید جم دوبل فری فایر

خرید 210+210 جم فری فایر

102,000 تومان

10 امتیاز

خرید530+530 جم فری فایر
خرید جم دوبل فری فایر

خرید530+530 جم فری فایر

265,000 تومان

10 امتیاز

خرید 1080+1080 جم فری فایر
خرید جم دوبل فری فایر

خرید 1080+1080 جم فری فایر

528,000 تومان

10 امتیاز

خرید 2200+2200 جم فری فایر
خرید جم دوبل فری فایر

خرید 2200+2200 جم فری فایر

1,050,000 تومان

10 امتیاز